lördag 6 november 2010

VARFÖR heter det Brandfilt???
- Vill man att det ska brinna mer när man slänger på den?


- Borde det inte heta Släckfilt, eller Antibrandfilt?