söndag 7 november 2010

Hur djupa rötter har en målaremästare?

- Är han svår att dra upp?
- Hur ofta ska han vattnas?