tisdag 8 juni 2010

Hur går det till...?

Hmmm...
Använde han personalingången?
Eller kanske godsintaget?