lördag 24 september 2011

Dead meat

Föga förvånande att en avrättad vägrar äta.