fredag 19 april 2013

Barn lekte - utan Smartphone eller surfplatta

Ett tragiskt drama utspelade sig häromdagen i en ort i Västsverige. Två pojkar, 5 och 7 år gamla, hittades lekande på den ena familjens tomt – helt utan elektronisk utrustning. Mamman chockades svårt av händelsen, men har nu i efterhand kunnat lämna en relativt detaljerad redogörelse. Det visade sig att barnen lekte affär på gräsmattan. Affären hade de byggt ihop av trädgårdsmöbler, och varorna bestod av pinnar, kottar samt små brädbitar. Som pengar användes blad av olika slag. Pojkarna verkade lyckliga och ovetande om fadäsen, men togs snabbt omhand av sociala myndigheter. Föräldrarna har fått krishjälp och bearbetar nu händelsen med hjälp av kuratorer och psykologer.
- Varför just mitt barn? säger den ena mamman som vill vara anonym (men heter Lotten Hansson). Varför, varför? upprepar hon gång på gång när vi besöker henne på sjukhuset. Jag tycker att vi har gjort allt för honom! Han har en extremt snabb dator som specialbyggts i Silicon Valley, fyra I-pads, tre telefoner av senaste modell, fri tillgång till all vår trådlösa utrustning i hemmet – och så går de ut och leker med… med… pinnar. Det finns ju hur många affärslek-appar som helst! Hon begraver ansiktet i händerna och gråter hejdlöst. Vi tvingas lämna rummet och krispersonalen kommer rusande.
Det lilla samhället är i chocktillstånd, och till helgen planeras en manifestation mot fantasilekar.
- Vi måste gå samman och visa att vi inte kan tolerera denna sortens beteende, säger de drivande som bildat stödgruppen ”App With People”.
Kommunen kommer nu att besöka skolorna för att byta ut de telefoner och surfplattor som inte är av senaste modell och ägs av eleverna. Rykten om att ett flertal elever har utrustning som är upp till ett år gammal har florerat och kommunledningen ser allvarligt på utvecklingen.
- Vi vill komma åt det här i sin linda, säger den anonyme tekniske chefen. Det är inte direkt en merit att ha barn i kommunen som ägnar sig åt den här typen av tokigheter. Vi kommer att agera snabbt enligt den krisplan som finns framtagen.
När vi lämnar byn ser vi hur ett antal människor står i ring på torget, hållande varandra i händerna. Deras blickar är tomma, men lyser ändå av hopp. Slagorden ljuder ut i kvällen:
”Tillsammans är vi starka, tiden den är knapp
Varför ska man leka, när det finns en app!”