måndag 21 januari 2013

Installation: "Navelludd på miniräknare"

Apropå "Navelludd på oväntade platser".
Man undrar hur det hamnade där...
En teori är att någon haft räknaren på magen och sedan tagit bort den, varvid luddet följde med.
Uppenbarligen är detta ett ludd att räkna med !!