tisdag 11 september 2012

ORDAT - En ny blogg!

Med ord kan man göra mycket. Det finns en mening med ord. Det finns många meningar med ord. Ni som uppskattar ord och deras mångsidighet rekommenderas att titta in på ORDAT www.ordat.blogspot.se
En än så länge färsk blogg som dock kommer att växa efterhand.
Mycket nöje!