torsdag 22 mars 2012

Jordbävningen i Skåne

Den 16 december 2008 drabbades Skåne av en jordbävning.
Bilden visar exempel på de fruktansvärda följderna av denna naturkatastrof.