söndag 27 mars 2011

Statistik för folk med för mycket fritid

I detta diagram kan vi se en klar ökning. Ja, det vill säga om vi tittar från vänster till höger. Tittar vi däremot från höger till vänster så kan vi se en klar minskning.
Den högra stapeln är streckad. Denna kan jämföras med de andra tre som inte är streckade.
Skillnaden mellan stapel tre och fyra är större än den mellan stapel ett, två, och tre.
Skillnaden mellan stapel ett och fyra är jäääättestor. Det bryr sig inte stapel två och tre om. De är glada för det de är, och pratar inte mycket med stapel ett och fyra. Detta beror på att staplar inte kan prata.
Man kan utläsa en mängd annan information av detta diagram också. Ja, det vill säga om man har alldeles för mycket fritid och saknar ett seriöst liv.