måndag 25 oktober 2010

Du kan fan inte prata!

- NEJ, det kan du INTE! Du är bara en dum docka, gjord av plast. Du har ingen tunga, ingen hjärna, inget nervsystem, inga stämband, inget liv! Det enda som finns i dig är ett batteridrivet chip med en samplad röst som aktiveras när man trycker dig på magen!
- Så kom för fan inte och säg att du kan prata!