måndag 6 september 2010

Tugga försiktigt

Hemskt att man nu har familjer som ingrediens i bröd.
Tänk på att kolla v i l k e n typ av familj som ingår i ditt bröd!
Är det en kärnfamilj - Tugga försiktigt! :)